Kandydaci do Miasta

Okręg nr 1 Renata Półról

O mnie: lat 49 urodzona i zamieszkała w Słupcy mężatka, troje dzieci wykształcenie wyższe ekonomiczne od 29 lat pracownik Narodowego Banku Polskiego bezpartyjna Program pozyskanie funduszy unijnych na wdrażanie systemów odnawialnych źródeł energii, realizację istniejących planów rewitalizacji starej części miasta oraz przyszłe inwestycje miejskie, a także na oświatę, badania profilaktyczne i szczepienia nie refundowane przez NFZ podniesienie atrakcyjności naszego miasta dla inwestorów oraz wspieranie przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy ścisła współpraca ze Starostwem Powiatowym, Policją, Strażą Pożarną, MOPS, SP ZOZ, a także spółdzielniami mieszkaniowymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi mieszczącymi się na terenie naszego miasta w celu podniesienia jakości życia mieszkańców usprawnienie pracy Urzędu Miasta przez wyznaczenie jednego dnia w tygodniu umożliwiającego pracującym mieszkańcom załatwienie spraw w godzinach popołudniowych podniesienie estetyki miasta poprzez poprawę jakości dróg i chodników oraz większą dbałość o tereny zielone i rekreacyjne doprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym, Gminą Słupca i Gminą Ostrowite do zrealizowania budowy ścieżki rowerowej na trasie Słupca – Kosewo podjęcie działań w celu odkupienia przez Miasto działki po byłym dworcu PKS i estetyczne jej zagospodarowanie zgodnie z potrzebami mieszkańców

Okręg nr 2 Lucyna Gawrych

lat 45 absolwentka ZSE w Słupcy i AWF w Poznaniu od 1999 roku nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy mężatka, syn Filip 21 lat pomysłodawczyni i założycielka Słupeckiej Grupy Rowerowej bezpartyjna, wspierana przez Komitet Wyborczy „Razem dla Powiatu Słupeckiego” Okręg nr 2 Moje hasło : Działam i realizuję, a nie obiecuję. Moje priorytety: współpraca z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej – realizacja propozycji zgłaszanych przez mieszkańców ulicy Kilińskiego więcej miejsc parkingowych na naszym osiedlu modernizacja boiska dla dzieci i młodzieży (dawne korty) poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców wsparcie i organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych stworzenie miejsc rozrywki i spędzania wolnego czasu dla mieszkańców w każdym wieku (sztuczne lodowisko)

Okręg nr 4 Katarzyna Łysiak -Idzik

lat 46, dwoje dzieci, rodowita słupczanka, prywatny przedsiębiorca, prowadzi wraz z mężem Tomaszem szkółkę drzew i krzewów ozdobnych. Przebojowa zdecydowana zainteresowana wspomaganiem rozwoju prywatnej, lokalnej przedsiebiorczośći oraz rewitalizacją starej części Słupcy.

Okręg nr 7 Andrzej Szymkowiak

Lat 66. Mieszkaniec Słupcy od ponad 60 lat. Bezpartryjny. Wykształcenie wyższe prawnicze Żonaty , dwie córki, trzech wnuków. Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Słupcy Doświadczony samorządowiec, radny kilku kadencji, aktualny Przewodniczący Rady Kandyduję dlatego, że podczas dotychczasowej pracy samorządu Miasta Słupcy zaplanowaliśmy wiele inwestycji i działań, które chciałbym kontynuować. Jest szansa na dokończenie rozpoczętych projektów i inwestycji oraz realizację nowych przedsięwzięć Pracując z myślą o całym mieście, nie zapominałem o okręgu wyborczym, z którego zostałem wybrany: - wybudowano ulice Wąską - położono nowe nawierzchnie na ulicy Parkowej i Polnej - wybudowano chodnik na ulicy Wspólnej - założono oświetlenie na pozostałej części ulicy Szeluty - do końca roku zostanie wybudowana ulica Szeluty - trwa remont stawku i budowa promenady - rozpoczęto budowę basenu kąpielowego - opracowano dokumentację na oświetlenie ulicy Leśnej, Koszuckiej, Cichej i Spokojnej - opracowano dokumentację na budowę kanalizacji przy ulicy Kleczewskiej Zrealizowano również inne zadania które nie sposób wymienić ze względu na brak miejsca. To co udało się osiągnąć jest wynikiem bardzo dobrej i harmonijnej współpracy Rady Miasta z Burmistrzem. Moje propozycje dla Słupcy: - wybudować ulice Leśną, Cichą i Spokojną - zmodernizować ulicę Koszucką, łącznie z budową parkingów. - doprowadzić do powstania ścieżki rowerowej do Kosewa. - wyremontować drogę przez las miejski i odnowić ścieżkę zdrowia - zwiększyć zakres monitoringu miejskiego - działać na rzecz zapewnienia warunków do jak najlepszego kształcenia dzieci i młodzieży poprzez między innymi stałe unowocześnianie bazy oświatowej, wspieranie inicjatyw wychowawczych, nakierowanych na patriotyczne tradycje, tolerancję , zdrowy styl życia i poszerzenie oferty programowej placówek oświatowych i wspieranie inicjatyw młodzieżowych, - maksymalnie wykorzystać możliwości zdobywania tak jak dotychczas środków zewnętrznych z funduszy wojewódzkich, rządowych i Unii Europejskiej - pracować na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia dobrego klimatu dla firm w mieście Głosując na mnie, głosują Państwo na wiedzę, doświadczenie, uczciwość i życzliwość Z poważaniem Andrzej Szymkowiak

Okręg nr 8 Piotr Marszałek

Piotr Marcin Marszałek Lat 62. Mieszkaniec Słupcy od 1967roku. Absolwent słupeckiej jedyni, wrzesińskiego LO i Politechniki Poznańskiej mgr inż. mechanik, rzeczoznawca techniki samochodowej Żonaty, dwoje dzieci Zainteresowania: motoryzacja, żeglarstwo. Doświadczony samorządowiec ( od 1990r z przerwą w latach 1998 - 2006) Radny Miasta Słupcy Dlaczego startuję? Bo mimo tego, że przez ostatnie cztery lata udało się dużo zrobić, to w mieście jest jeszcze dużo do zrobienia. Mijająca kadencja daje duże szanse na dokończenie rozpoczętych projektów i inwestycji oraz na realizację nowych przedsięwzięć. Działająca w mieście koalicja wykazuje bardzo dobrą i harmonijną współpracą między radą a burmistrzem, czego efekty są widoczne gołym okiem. Miniona kadencja była trzecią od 1990 roku, w której nie marnowano czasu na jałowe kłótnie, a rzeczowo zajmowano się rozwiązywaniem bieżących problemów, przygotowywaniem działań i realizacją zadań na rzecz dalszego rozwoju miasta. Inwestycje zrealizowane w ciągu ostatnich czterech lat dobrze służą mieszkańcom. Mimo realizacji wielu zadań udało się zmniejszyć zadłużenie miasta o ponad dwa miliony złotych. Co udało się zrobić? m.in. - przebudowa ulicy Asnyka modernizacja oświetlenia ulicznego na całym osiedlu „poetów” rozwój sieci gazowniczej na ulicach Prusa, Tuwima, Schulza budowa nowego odcinka ulicy Kraszewskiego z wylotem na ulicę Tysiąclecia oznakowanie wszystkich ulic systemem informacji miejskiej wprowadzić do realizacji nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej i samorządowej dla uczniów SP3 1, SP.3 i Gimnazjum w Słupcy finansowaną w całości z darowizn radnych miasta i innych osób fizycznych i prawnych. rozpocząć budowę krytej pływalni Co chciałbym zrobić? W następnej kadencji chciałbym dalej działać na rzecz:: zapewnienia dalszego harmonijnego rozwoju infrastruktury miasta, poprawy stanu dróg i ulic w naszym mieście, stworzenia warunków dla pozyskania alternatywnych źródeł energii cieplnej dla miasta zwiększenia ilości miejsc parkingowych, poprawy bazy miejskich placówek kulturalnych takich jak biblioteka, muzeum w oparciu o fundusze zewnętrzne, poszerzenia i bazy sportowej, doprowadzenia do powstania ścieżki rowerowej ze Słupcy do Kosewa, dalszego rozwoju monitoringu, zachęcenia przedsiębiorców do lokalizowania swoich firm na terenie naszego miasta. Działania te będą realizowane z wykorzystaniem środków zewnętrznych co pozwoli zmniejszyć zadłużenie miasta. Działam nie składam pustych obietnic. Głosując na mnie, głosują Państwo na wiedzę, doświadczenie, uczciwość i życzliwość

Okręg nr 10 Andrzej Stencel

Lat 69, żona Elżbieta, dwoje dorosłych dzieci i pięcioro wnucząt. Jestem emerytem. Przez ponad 40 lat pracowałem jako nauczyciel matematyki i fizyki w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy pełniąc jednocześnie funkcję wicedyrektora. Jestem aktywny w turystyce. Jako działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego oraz innych organizacji popularyzuję krajoznawstwo i rozwijam aktywność dzieci, młodzieży i dorosłych, Przez niemal dwadzieścia lat byłem organizatorem międzynarodowej współpracy uczniów i nauczycieli szkół naszego miasta ze szkołami w Stadthagen w Niemczech. Współpracę tę kontynuują nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego. Moje pomysły dla Słupcy - współpraca z instytucjami i organizacjami ułatwiającymi funkcjonowanie w naszym mieście seniorom i osobom niepełnosprawnym, - rozsądne zarządzanie finansami miasta, otwarcie na  bieżące i długofalowe potrzeby mieszkańców, - działanie na rzecz utrzymania standardów lokalowych i edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, - uaktywnienie współpracy miasta i okolicznych gmin w celu wspólnych inwestycji w infrastrukturę i przyciągnięcia inwestorów.

Okręg nr 11 Andrzej Przybyła

- lat 54 - żonaty, dwóch synów, - pedagog, wychowawca, nauczyciel dyplomowany, - wykształcenie wyższe pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą i pomocą społeczną, - czynny instruktor ZHP w stopniu harcmistrza – członek władz naczelnych ZHP, - działacz związku zawodowego – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Słupcy, - członek stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”, - żeglarz, turysta, miłośnik roweru i nart, - chętnie niosący pomoc innym – człowiek od zadań trudnych. Moją wiedzę , doświadczenie zawodowe i społeczne chciałbym wykorzystać przede wszystkim w działaniu na rzecz: zapewnienia warunków do jak najlepszego kształcenia dzieci i młodzieży w naszym mieście, wspierania działalności organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną , społeczną i sportową, promowania zdrowego stylu życia poprzez rozwój sportu i tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku – basen, ścieżki rowerowe…, poprawy infrastruktury drogowej – ulice, chodniki, miejsca parkingowe, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw celem tworzenia nowych miejsc pracy, współpracy samorządu miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi celem poprawy infrastruktury osiedlowej i terenów zielonych. SŁUPCA – MIASTEM PRZYJAZNYM, BEZPIECZNYM I NOWOCZESNYM ! Postaw na wiedzę i doświadczenie – zagłosuj na mnie Andrzej Przybyła

Okręg nr 12 Urszula Górczyńska

Lat 56. Bezpartyjna. Mężatka. Syn Filip, wnuk Radek. Słupczanka od urodzenia. Absolwentka słupeckiego LO, ukończyłam studium policealne z tytułem technik ekonomista. Cała kariera zawodowa związana ze Słupcą. Członek PTTK. Jestem miłośniczką zwierząt i sportu. Adoptowałam kotkę ze schroniska i stworzyłam jej szczęśliwy dom. Lubię jeździć na rowerze, pływać, uprawiać turystykę pieszą. W okresie od jesieni do wiosny jestem aktywnym „Morsem”. Kandyduję, bo chcę doprowadzić do: budowy ścieżki rowerowej do Kosewa, rozwoju i utrzymania infrastruktury sportowej w mieście, budowy sztucznego lodowiska, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców zwłaszcza w okresie nocnym, zapewnienia szerszej oferty zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku, tego, aby w pobliżu osiedli mieszkaniowych nie powstawały stacje benzynowe, tego, aby ruch drogowy nie utrudniał wypoczynku mieszkańcom, rozwoju monitoringu, poprawy estetyki ulic, zwiększenia terenów zieleni Będąc radną miasta będę dbać o równomierny rozwój miasta i swojego okręgu. Działam – nie składam pustych obietnic. Dziękuję za Państwa głosy 21 października

Okręg nr 13 Ewa Czaplińska

Ewa Czaplińska okręg wyborczy nr 13 - słupczanka od urodzenia, lat 42 - absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy w zawodzie technik ekonomista - mężatka, dwójka dzieci córka Magdalena lat 15 oraz syn Filip lat 21 - prowadzę działalność gospodarczą - sklep ogrodniczy wielobranżowy "Mak-Czap" w Słupcy - bezpartyjna Dobiega końca moja działalność w Radzie Miasta w kadencji 2014-2018 W jej trakcie udało się zrealizować na obszarze naszego okręgu m.in.: utwardzenie destruktem ulic Przemysła II, Władysława Łokietka, Batorego, Zamoyskiego, Bohuna, Jana III Sobieskiego, powstały dokumentacje na budowę czterech ulic: Przemysła II Władysława Łokietka, Batorego i Jana Kazimierza. rozpoczęcie budowy krytej pływalni wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej do Kosewa oznakowanie wszystkich ulic systemem informacji miejskiej Chcę być nadal Państwa przedstawicielem w Radzie Miasta gdyż chciałabym dokończyć realizację swoich pomysłów na poprawę warunków życia w naszym okręgu jak i w mieście. jestem mieszkanką Naszego Osiedla od 15 lat. Pragnę wzmocnić działania Miasta dla pozyskania środków Unijnych oraz wprowadzić umiarkowane podatki płacone przez lokalne podmioty gospodarcze. Ścisła współpraca z instytucjami powiatowymi w celu poprawy funkcjonowania służby zdrowia oraz rozwiązywania problemów bezrobocia. Działam nie składam pustych obietnic.

Okręg nr 14 Józef Graczyk

lat 62, emeryt żonaty, dwie córki i 3 wnuczki rodowity słupczanin. Wykształcenie wyższe zawodowe, miłośnik i pasjonat Starego Miasta w Słupcy.

Okręg nr 15 Ryszard Pilarski

45 lat, rodowity słupczanin, mąż i ojciec trzech synów. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, główny księgowy. Praca w KWB Konin, a od 2007 roku Med-Alko w Koninie. Działalność gospodarcza - biuro rachunkowe. Zainteresowania: sport, motoryzacja, turystyka, majsterkowanie, literatura fachowa.