Z gmin Lądek – Zagórów

1 Lech Bartecki

Wiceprezes zarządu ,,GS"SCh w Zagórowie, pośrednik ubezpieczeniowy

2 Marek Kujawa

Wieloletni dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej w Zagórowie

3 Marzena Fabiszak

Księgowa w firmie DARCHEN, mieszkanka Ciążenia

4 Zuzanna Wyderkiewicz

Mieszkanka Ratynia, własna działalność gospodarcza

5 Monika Wiatrowska

Gospodyni domowa z Kościółkowa

6 Krzysztof Maciaszek

Rolnik z Nowej Wsi