Z gmin Powidz, Orchowo, Ostrowite

1 Czesław Dykszak

Powidz, emerytowany pułkownik WP. Aktywny i doświadczony działacz samorządowy. Radny powiatowy w latach 1998-2006 i 2010-2014,w latach 1998-2002 przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego. Autor publikacji „Historia garnizonu lotniczego Powidz” wydanej w bieżącym roku.

2 Janusz Pawlaczyk

Żonaty, dwoje dzieci, z wykształcenia mgr inż. budownictwa, od urodzenia mieszkaniec Gminy Orchowo. Samorządowiec od 1994r.,związany z Gminą Orchowo. Od 2003r., do dnia dzisiejszego Z-ca Wójta Gminy Orchowo, zajmuję się inwestycjami kubaturowymi i liniowymi.

3 Leokadia Frąckowiak

Mieszkam w Ostrowitem jestem pracownikiem samorządowym. Pracuję w Urzędzie Gminy Ostrowite na stanowisku księgowej budżetowej. Znam potrzeby tutejszej ludności. Udzielając się społecznie jestem bezinteresowna w swoich działaniach oraz otwarta na potrzeby każdego mieszkańca. Chcąc pomóc można pomóc czynem a nie słowem.

4 Jadwiga Witulska

Bielsko, emerytowana nauczycielka. Doświadczona działaczka społeczna, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Bielsku, była długoletnia jego przewodnicząca. Aktualnie bierze czynny, aktywny w działalności społecznej. Miłośniczka rękodzieła, które propaguje w swoim środowisku.

5 Krzysztof Piguła

Giewartów, wykształcenie wyższe techniczne. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nadzorów BHP i PPOŻ. Ratownik medyczny. Aktywny działacz społeczny. Pasjonuje się sportem, szczególnie piłką nożną.